Zajęcia realizowane w ramach: Blok 1

Nazwa jednostki

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 

Miejsce realizacji zajęć

Sosnowiec, ul. Jedności 8, sala 2.15-2.16, II piętro, kampus A

 

 

Dzień zajęć

Temat i szczegółowy plan zajęć

Dzień 1

 

„Stres – nasz wróg, czy przyjaciel ?”

Pojęcie stresu, identyfikacja czynników stresogennych.

Poznanie wpływu stresu na procesy zachodzące w ludzkim organizmie.

Stres, a patogeneza wybranych jednostek chorobowych.

Pomiar stężenia „hormonu stresu” – kortyzolu z wykorzystaniem metody ELISA.

Dzień 2

 

Śmierć na poziomie komórkowym - początek czy koniec życia ?

Wykrywanie apoptozy metodą elektroforezy w żelu agarozowym

Kolorowe życie i kolorowa śmierć komórek

Jak tam nasze elektrownie – szacowanie aktywności mitochondrionu

Czy mamy problemy demograficzne  - ocena liczby umierających komórek.

Dzień 3

 

Co kryje się pod pojęciem „Ostra faza”? Infekcja wirusowa czy bakteryjna – jak to rozpoznać ?

Odczyn Biernackiego i jego znaczenie. Wykonanie OB
z wykorzystaniem mikrometod.

Badanie białka C-reaktywnego (CRP) sposobem na uniknięcie antybiotyku? Oznaczenie stężenia białka C-reaktywnego we krwi za pomocą szybkiego testu „QuikRead go CRP” oraz metodą kasetkową.

Dzień 4

 

Tajemnice moczu

Analiza moczu – proste badanie ogólne, które kryje wiele sekretów.

Badanie osadu moczu – co można zobaczyć pod mikroskopem.

Dzień 5

 

Spacer białek pod wysokim napięciem

Prądem w białka - elektroforeza jako metoda rozdziału związków obdarzonych ładunkiem elektrycznym