REGULAMIN

Regulamin Letniej Szkoły Licealisty pn. Wakacje na FARMIE" został określony Zarządzeniem nr 98/2022 z dnia 06.06.2022 Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Zarządzenie Nr 98/2022

Deklaracja dostępności