Wprowadzenie

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Robert D. Wojtyczka

prof. Robert Wojtyczka

zaprasza uczniów klas I, II i III szkół ponadpodstawowych do udziału w zajęciach
Letniej szkoły licealisty - „Wakacje na FARMIE”

 

Specjalnie dla uczniów szkół średnich, podczas wakacji Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zorganizuje ciekawe zajęcia praktyczne, które mają na celu poszerzenie wiedzy w ramach nauk ścisłych, poznanie nowoczesnych technik badawczych wykorzystywanych na zajęciach przez studentów kierunku farmacja, analityka medyczna, biotechnologia medyczna i kosmetologia.

Zajęcia będą prowadzone w blokach tematycznych, w godzinach 10.00 – 12.30 (15 godzin lekcyjnych na blok tematyczny) i tylko w 15 osobowych grupach ćwiczeniowych.

W ramach „Wakacji na FARMIE” uczestnicy otrzymają:

 

„Przyjdź do nas, ubierz fartuch poczuj się jak student”
„Zrób zdjęcie, wrzuć na insta, wygraj konkurs”

 

Projekt "Letnia Szkoła Licealisty Wakacje na FARMIE 2023" został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022-2024.

logo Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, projekt realizowany w ramach Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki w latach 2022/2024

studenci notujący w skoroszycie

SZYBKI DOSTĘP DO KLUCZOWYCH INFORMACJI

REKRUTACJA

  1. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni są uczniowie szkół średnich, którzy ukończyli klasy I,II albo III.
  2. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną do wyczerpania limitu miejsc, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane droga mailową.
  3. O wpisie na listę uczestników „Szkoły” decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w zajęciach jest dostarczenie na pierwsze zajęcia pisemnej wydrukowanego i podpisanego przez opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego.
  5. Niedokonanie opłaty w terminie określonym przez Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w „Szkole” i skutkuje skreśleniem z listy uczestników. 

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do udziału w rekrutacji.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną od 01 kwietnia do 15 sierpnia 2023 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://forms.sum.edu.pl/formularze/wakacje-na-farmie

Po wypełnieniu formularza zostanie przesłane potwierdzenie dokonanie zgłoszenia.  

 

Następnie po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia pod względem liczby wolnych miejsc na konkretny blok tematyczny,  kandydat otrzyma potwierdzenie uczestnictwa wraz ze wskazaniem konta bankowego i terminu dokonania opłaty za udział w zajęciach.

 

Opłata za udział w jednym bloku tematycznym wynosi 120,00 złoty brutto.

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

 

Tydzień

Termin zajęć

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

Tydzień  I

03.07. – 07.07.2023 r.

Chemia kliniczna

Mikrobiologia i wirusologia

Genetyka medyczna

Chemia ogólna i nieorganiczna

Tydzień

Termin zajęć

BLOK V

BLOK VI

BLOK VII

 

Tydzień  II

10.07. – 14.07.2023 r.

Chemia organiczna

Kosmetologia

Chemia Analityczna

 

Tydzień

Termin zajęć

BLOK VIII

BLOK IX

BLOK X

   

Tydzień  III

17.07. – 21.07. 2023 r.

Immunologia i Serologia

Biofarmacja

Biochemia

 

Tydzień

Termin zajęć

BLOK XI

BLOK XII

   

Tydzień  IV

24.07. – 28.07.2023 r.

Farmacja Fizyczna

Farmacja Apteczna

   

Tydzień

Termin zajęć

BLOK XIII

BLOK XIV

   

Tydzień  V

31.07. – 04.08.2023 r.

Biologia molekularna

Botanika

   

Tydzień

Termin zajęć

BLOK XV

BLOK BEZPŁATNY

   

Tydzień  VI

07.08. – 11.08.2023 r.

Nutrigenomika i Bromatologia

Tydzień z planszówkami

   

Tydzień

Termin zajęć

BLOK XVI

BLOK XVII

BLOK XVIII

 

Tydzień  VII

21.08. – 25.08.2023 r.

Technologia Środków Leczniczych

Technologia Postaci Leku

Anatomia i Fizjologia

 

 

 

KONTAKT

Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec

tel.: 32 364 1120,
mail: wakacjenafarmie@sum.edu.pl