REKRUTACJA

  1. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni są uczniowie szkół średnich, którzy ukończyli klasy I,II albo III.
  2. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną do wyczerpania limitu miejsc, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane droga mailową.
  3. O wpisie na listę uczestników „Szkoły” decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w zajęciach jest dostarczenie na pierwsze zajęcia wydrukowanego i podpisanego przez opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego. 


Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do udziału w rekrutacji.


Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną od 01 kwietnia do 15 sierpnia 2024 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://forms.sum.edu.pl/formularze/wakacje-na-farmie
Po wypełnieniu formularza zostanie przesłane potwierdzenie dokonania zgłoszenia.  

Następnie, po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia pod względem liczby wolnych miejsc na konkretny blok tematyczny,  kandydat otrzyma potwierdzenie uczestnictwa wraz z informacją, gdzie będą odbywać się zajęcia.

REJESTRUJĄC SIĘ ZWRÓĆ UWAGĘ NA TERMINY BLOKÓW.
NIE DOKONUJ REJESTRACJI NA WSZYSTKIE BLOKI TEMATYCZNE ODBYWAJĄCE SIĘ W TYM SAMYM TERMINIE.
NIE BLOKUJ MIEJSC INNYM ZAINTERESOWANYM.

 

Deklaracja dostępności