Zajęcia realizowane w ramach: Blok 10

BLOK X - Biochemia

Nazwa jednostki

Katedra i Zakład Biochemii

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 

Dzień zajęć

Temat i szczegółowy plan zajęć

Dzień 1

 

Ab ovo czyli chemia jajka kurzego. Aminokwasy, peptydy, białka, porfiryny i lecytyny w kolorowej odsłonie. Co można znaleźć
w jajku kurzym czyli tajemnica wilkołaków.

Dzień 2

 

Reakcje peptydów i białek – detekcja nieznanego aminokwasu.

Czy kombinatoryka pomaga w chemii  peptydów?

Dzień 3

 

Słodka, słodsza i najsłodsza chemia. Chemia cukrów od Coca -Coli do błonnika. Reakcje mono- ,di- i polisacharydów. Stereochemia cukrów dla opornych.

Dzień 4

 

Barwne reakcje redoks w biochemii z udziałem cukrów. Kameleon w probówce, chemiczne światła drogowe. Detekcja nieznanego cukru. Reakcje elektrochemiczne, ogniwa galwaniczne, stare techniki fotograficzne.

Dzień 5

 

Tajemnice aktywności enzymów - amylaza, trypsyna i lipaza. Enzymy w owocach i warzywach. Światło z peroksydaz. Fotosynteza w probówce.

Deklaracja dostępności