Zajęcia realizowane w ramach: Blok 12

BLOK XII – Immunologia i serologia

Nazwa jednostki

Katedra i Zakład Immunologii i Serologii

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 

Dzień zajęć

Temat i szczegółowy plan zajęć

Dzień 1

 

Serologia grup krwi i transfuzjologia.

  1. Organizacja pracowni serologicznej.
  2. Układ grupowy ABO i Rh.
  3. Konflikt serologiczny matczyno-płodowy.
  4. Zasady kwalifikacji dawców do oddawania krwi.

Warsztaty: Oznaczanie grup krwi układu ABO

Dzień 2

 

Komórki macierzyste -  zastosowania, wyzwania i kontrowersje.

1.      Charakterystyka komórek macierzystych.

2.      Źródło komórek macierzystych.

3.      Zastosowanie komórek macierzystych w medycynie.

4.      Nowotworowe komórki macierzyste.

Warsztaty: Izolacja komórek układu odpornościowego z krwi obwodowej.

Dzień 3

 

Hematologia – część I.

1.      Budowa i funkcje układu krwiotwórczego.

2.      Badania stosowane w hematologii.

3.      Zasady oceny mikroskopowej preparatów.

Warsztaty: Wykonanie i barwienie preparatów krwi obwodowej.

Dzień 4

 

Hematologia – część II.

1.      Parametry morfologii krwi i ich wartości referencyjne.

2.      Interpretacja wyników badań w niedokrwistościach, białaczkach oraz innych zaburzeniach układu krwiotwórczego.

Warsztaty: Ocena mikroskopowa preparatów z krwi i szpiku

Dzień 5

 

Immunologia.

1.      Budowa i funkcje układu odpornościowego.

2.      Komórki układu odpornościowego.

3.      Cele badań immunodiagnostycznych.

4.      Zaburzenia układu odpornościowego: nadwrażliwość, choroby autoimmunizacyjne i niedobory odporności.

Warsztaty: Wykonanie i zastosowanie podstawowych badań oceny układu odpornościowego.

Deklaracja dostępności