Zajęcia realizowane w ramach: Blok 13

BLOK XIII - Botanika

Nazwa jednostki

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa

Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 

 

Dzień zajęć

Temat i szczegółowy plan zajęć

Dzień 1

 

Budowa komórki roślinnej na postawie samodzielnie wykonanych preparatów mikroskopowych. Barwniki roślinne. Podział i funkcje plastydów. Formy szczawianów i węglanu wapnia. Materiały zapasowe w komórce roślinnej. Podziały komórkowe

Dzień 2

 

Histologia roślin na postawie preparatów mikroskopowych trwałych i samodzielnie wykonywanych. Podział miękiszu ze względu na funkcje. Wiązki przewodzące w roślinie jedno-
i dwuliściennej. Włoski wydzielnicze i parzące. Tkanka wzmacniająca żywa i martwa. 

Dzień 3

 

Anatomia roślin na postawie preparatów mikroskopowych trwałych. Anatomiczne typy liści.  Mechanizmy przyrostu roślin dwuliściennych na grubość. Rola perydermy w przyroście wtórnym łodygi. Jak rozpoznać łodygę od korzenia w budowie anatomicznej.

Dzień 4

 

Morfologia roślin na świeżych okazach roślin. Jak rozpoznać roślinę jedno- i dwuliścienną na podstawie cech morfologicznych.  Morfologiczne typy kwiatów i konsekwencje w powstawaniu owoców. Owoce prawdziwe i rzekome.

Dzień 5

 

Podstawy identyfikacji gatunków roślin na podstawie świeżych okazów roślin za pomocą klucza do oznaczania roślin.  Podstawy sporządzania zielnika naukowego.

Botanika w służbie urody- samodzielne wykonanie prostych kosmetyków naturalnych.

Deklaracja dostępności