Zajęcia realizowane w ramach: Blok 14

BLOK XIV - Parazytologia

Nazwa jednostki

Zakład Parazytologii

Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 

 

Dzień zajęć

Temat i szczegółowy plan zajęć

Dzień 1

 

„ Poznaj z kim śpisz w łóżku ? ”

1.      Omówienie znaczenia medycznego roztoczy kurzu domowego.

2.      Warsztaty z mikroskopii świetlnej (obserwacja preparatów trwałych).

3.      Warsztaty: Oznaczanie wybranych gatunków roztoczy kurzu domowego z wykorzystanie kluczy do oznaczania.

4.      Zadanie domowe: zbiór materiału do badań akarologicznych.

Dzień 2

 

„Kleszcz na Ciebie czeka, wyczuwa Cię z daleka”.

1.      Omówienie znaczenia medycznego i epidemiologicznego kleszczy występujących w Polsce.

2.      Warsztaty z mikroskopii świetlnej (obserwacja preparatów trwałych – gatunki kleszczy, stadia rozwojowe).

3.      Warsztaty: Oznaczanie wybranych gatunków kleszczy oraz ich stadiów rozwojowych z wykorzystaniem kluczy do oznaczania.

Dzień 3

 

„ Co mieszka w mieszku ? ”

1.      Omówienie znaczenia medycznego nużeńców -  pasożytów skóry.

2.      Warsztaty z mikroskopii świetlnej (obserwacja nużeńców
w preparatach świeżych i utrwalonych).

3.      Warsztaty:  Izolacja roztoczy z prób kurzowych metodą flotacji (materiał do badań akarologicznych zebrany przez studentów w dniu 1).

4.      Warsztaty: Sporządzanie utrwalonych preparatów mikroskopowych roztoczy wyizolowanych z prób  kurzu.

Dzień 4

 

„ PCR – Po Co to Robimy ?”

1.      Omówienie metody izolacji DNA z kleszczy  oraz metody łańcuchowej reakcji polimerazy (ang. PCR).

2.      Warsztaty: Izolacja DNA z kleszczy. (Homogenizacja, izolacja DNA, spektrofotometryczny pomiar stężenia wyizolowanych prób DNA).

3.      Warsztaty: detekcja wybranych patogenów odkleszczowych metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (ang.PCR).

Dzień 5

 

„Co Ci może sprzedać kleszcz ? ”

1.      Choroby odkleszczowe (Kleszczowe zapalenie mózgu
 i Borelioza) i omówienie metod wykrywania patogenów
w kleszczach.

2.      Warsztaty: Elektroforeza w żelach agarozowych
i wizualizacja otrzymanych produktów reakcji PCR.

3.      Podsumowanie warsztatów.

Deklaracja dostępności