Zajęcia realizowana w ramach: Blok 16

BLOK XVI – Farmacja fizyczna

Nazwa jednostki

Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej

Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 

Dzień zajęć

Temat i szczegółowy plan zajęć

Dzień 1

 

CIEPŁO ROZPUSZCZANIA (Nie ma ciepła bez prądu – prawda czy mit?)

Cel: Wyznaczenie ciepła molowego rozpuszczania wybranych substancji chemicznych przy pomocy metody kalorymetrycznej. 

Przebieg zajęć: Uczestnicy zajęć przy pomocy sprzętu laboratoryjnego (waga laboratoryjna, mieszadło magnetyczne, kalorymetr, termometr) oraz wybranych substancji chemicznych (chlorek amonu, chlorek wapnia, tiosiarczan (VI) sodu, mocznik) wyznaczą pojemność cieplną kalorymetru oraz molowe ciepło rozpuszczania wybranych substancji chemicznych Qr.  

Dzień 2

 

ABSORPCJOMETRIA – WYZNACZANIE STAŁEJ DYSOICJIACJI (Tęczowe oblicze błękitu)

Cel: Oznaczenie stałej dysocjacji wskaźnika kwasowo-zasadowego (błękit bromotymolowy) na podstawie pomiarów absorpcyjnych.

Przebieg zajęć: W toku zajęć uczestnicy zapoznają się z zasadą działania spektrofotometru UV-Vis, pojęciem roztworów buforowych oraz zastosują w praktyce prawo rozcieńczeń Ostwalda. Wyznaczą metodą doświadczalną stałą dysocjacji błękitu bromotymolowego.

Dzień 3

 

REFRAKTOMETRYCZNE BADANIE SKŁADU MIESZANINY (Jak załamać światło czyli pomiary refraktometryczne)

Cel: Wyznaczenie składu mieszaniny cieczy oraz określenie struktury związku chemicznego przy pomocy metody refraktometrycznej.  

Przebieg zajęć: Uczestnicy zajęć poznają budowę, zasadę działania oraz praktyczne zastosowanie refraktometru Abbego. Wyznaczą skład procentowy mieszaniny dwóch, mieszających się ze sobą substancji, a także strukturę przestrzennego związku o nieznanej budowie.

Dzień 4

 

TRWAŁOŚCI KOLOIDU HYDROFILOWEGO (Analiza trwałości koloidu hydrofilowego czyli galaretka „na gazie”)

Cel: Zbadanie odporności koloidu hydrofilowego na działanie czynnika odwadniającego.

Przebieg zajęć: Uczestnicy zajęć zapoznają się z właściwościami koloidów hydrofilowych, pojęciem koagulacji, oraz poznają wpływ czynnika odwadniającego (etanol oraz siarczan (VI) magnezu) na koloid hydrofilowy, który stanowić będzie roztwór żelatyny o odpowiednim stężeniu.

Dzień 5

 

WSPÓŁCZYNNIK PODZIAŁU SUBSTANCJI („Czy każdy podział jest sprawiedliwy? Sąd sądem a równowaga tylko w labie”)

Cel: Ilościowe zbadanie procesu rozdziału substancji pomiędzy dwa niemieszające się wzajemnie rozpuszczalniki.

Przebieg zajęć: Uczestnicy zajęć zapoznają się z przebiegiem ekstrakcji w układzie ciecz-ciecz, poznają zastosowanie zjawiska podziału pomiędzy dwie fazy i wpływ wybranych czynników na efektywność tego procesu. Dodatkowo będą wyznaczać wartość współczynnika podziału. 

NA ZAKOŃCZENIE

INTERAKTYWNY POKAZ BARWNYCH I SPEKTAKULARNYCH DOŚWIADCZEŃ CHEMICZNYCH I FIZYCZNYCH (Fizycznie lubię chemię czyli Cudowna lampa Alladyna)

Cel: Pokazanie uczestnikom innego oblicza chemii fizycznej. 

Przebieg zajęć : Uczestnicy zajęć zobaczą rzadko wykonywane  doświadczenia chemiczne: tworzenie „sztucznej krwi” oraz „ogrodu chemicznego”, wytrącanie barwnych osadów wodorotlenków metali oraz soli, roztwarzanie skały wapiennej przy pomocy kwasu, laboratoryjne otrzymywanie wybranych pierwiastków (jod, brom, chlor, tlen, dwutlenek węgla), zastosowanie ciekłego azotu w laboratorium i nie tylko. Uczestnicy będą mieli możliwość wykonać niektóre spośród doświadczeń samodzielnie lub pomagać przy ich przeprowadzeniu.

Deklaracja dostępności