Zajęcia realizowana w ramach: Blok 17

Nazwa jednostki

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Miejsce realizacji zajęć

Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3, sala 125 i 134, I piętro

 

Dzień zajęć

Temat i szczegółowy plan zajęć

Dzień 1

 

Mieszanki

pokaz oraz próba wykonania przez uczestników

- zależność kolejności dodawania składników – Mixtura Pepsini;

- nieprawidłowych zapisów lekarza na recepcie i  wytrącenia osadów (dotyczy reakcji podwójnej wymiany; czy nieprawidłowego dawkowania – przekroczenie dawek maksymalnych – receptura z bromkami; (mieszanki).

Miary domowe możliwość kontroli masy łyżeczki i  łyżki mieszanki – uwrażliwienie na prawidłowe dawkowanie tej postaci leku

Dzień 2

 

Maści-

 wykonanie samodzielne metodą klasyczną i z wykorzystaniem Unguatora – zapisu składu recepty bez korekty ( wskazanie znajomości właściwości fizykochemicznych stosowanych podłoży –

- zmiana zabarwienia podłoży z benzokainą;

- włączanie wody do podłoża – trudności

Dzień 3

 

Czopki

standaryzacja form – masło kakaowe – upłynnianie – wylewanie do form metalowych oraz bezpośrednich opakowań – sprawdzanie masy sporządzonych czopków.

 Przekazanie informacji dotyczącej prawidłowego stosowania tej postaci leku

Dzień 4

 

Tabletkowanie z modelową substancją

Otrzymanie tabletek z modelową substancją leczniczą z wykorzystaniem tabletkarki uderzeniowej. Ocena jakości otrzymanych tabletek zgodnie z wytycznymi farmakopealnymi.

Przekazanie informacji dotyczących funkcji zastosowanych substancji pomocniczych w procesie tabletkowania.

Dzień 5

 

Kapsułki  i kapsułkowanie formulacji stałych

Sporządzanie kapsułek z użyciem kapsułkarki ręcznej. Kontrola jakości otrzymanych kapsułek zgodnie z normami farmakopealnymi: ocena wizualna, jednolitość masy kapsułek, czas rozpadu.