Zajęcia realizowana w ramach: Blok 18

Nazwa jednostki

Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Miejsce realizacji zajęć

Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3, sala 219 i 221, II piętro

 

Dzień zajęć

Temat i szczegółowy plan zajęć

Dzień 1

ANATOMIA UKŁADU RUCHU

Budowa i funkcja biernego układu ruchu:

Wskazywanie kości: długich, krótkich, płaskich i różnokształtnych na modelach szkieletu. Rozpoznawanie kości czaszki na kolorowych modelach anatomicznych. Rozpoznawanie kręgów kręgosłupa przy użyciu zestawów modeli kręgów

Budowa i funkcja czynnego układu ruchu:

Rozpoznawanie głównych mięśni przy pomocy schematów i zdjęć sekcyjnych. Obserwacja antagonistycznej pracy mięśni prostowników i zginaczy. Obserwacja działania mięśni mimicznych.

Dzień 2

ANATOMIA I FIZJOLOGIA UKŁADU NERWOWEGO

Badanie odruchów bezwarunkowych człowieka: kolanowego, odruch z mięśnia trójgłowego łydki, odruch źrenicy na światło i inne.

Budowa układu nerwowego. ćwiczenia na modelach i zdjęciach sekcyjnych.

Dzień 3

FIZJOLOGIA UKŁADU ODDECHOWEGO

Omówienie mechanizmu wentylacji oraz transportu gazów oddechowych we krwi.

Pomiar spirometryczny objętości i pojemności płuc, prezentacja wyników spirometrycznych w stanie zdrowia i choroby. Wpływ aktywności fizycznej i palenia papierosów na parametry oddechowe.

Pomiar saturacji, normy.

Pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu, wpływ palenia papierosów na zawartość tlenku węgla w organizmie.

 

Dzień 4

BILANS ENERGETYCZNY ORGANIZMU I JEGO ZABURZENIA

Metody oceny masy i składu ciała: BMI, masa ciała należna, analiza składu ciała metodą pomiaru bioelektrycznej impedancji z zastosowaniem analizatora InBody.

Dzień 5

BUDOWA i FUNKCJA NARZĄDÓW ZMYSŁÓW

Zapoznanie się z budową oka i ucha z zastosowaniem modeli anatomicznych.

Ocena odbioru wrażeń węchowych z zastosowaniem olejków eterycznych

Ocena ostrości wzroku, badanie występowania daltonizmu

Ocena ostrości słuchu