Zajęcia realizowana w ramach: Blok 18

BLOK XVIII – Mikrobiologia i wirusologia

Nazwa jednostki

Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 

Dzień zajęć

Temat i szczegółowy plan zajęć

Dzień 1

 

Wykonanie preparatu mikroskopowego Staphylococcus epidermidis. Obserwacja cech morfologicznych bakterii i grzybów pod mikroskopem. Podział drożdży przez pączkowanie – obserwacja preparatu mikroskopowego. Obserwacja ruchu bakterii w kropli wiszącej.

Posiew techniką redukcyjną i murawkową.

Badanie czystości mikrobiologicznej rąk i telefonów.

Dzień 2

 

Obserwacja cech morfologicznych kolonii bakteryjnych
na podłożach stałych i charakteru wzrostu na podłożach płynnych.

Metody umożliwiające różnicowanie bakterii: metody biochemiczne, metody serologiczne, metody genetyczne.

Wykonanie badania cech biochemicznych przy użyciu testu Api Staph.

Dzień 3

 

Odczytanie Api Staph i interpretacja wyniku.

Wykonanie badania lekowrażliwości metodą krążkowo-dyfuzyjną.

Dzień 4

 

Odczytanie wyniku badania lekowrażliwości metodą krążkowo-dyfuzyjną i interpretacja wyniku badania.

Dzień 5

 

Odczytanie wyników badania czystości mikrobiologicznej
rąk i telefonów. Interpretacja wyników.

Podsumowanie.

Deklaracja dostępności