Zajęcia realizowane w ramach: Blok 3

BLOK III – Biologia molekularna

Nazwa jednostki

Zakład Biologii Molekularnej Katedry Biologii Molekularnej

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 

Dzień zajęć

Temat i szczegółowy plan zajęć

Dzień 1

 

Ile waży kropla?

1.      Zasady używania pipety automatycznej

2.      Sterylność podczas pracy w pracowni biologii molekularnej- dlaczego jest tak ważna

3.      Przygotowanie rozcieńczeń roztworów – obliczenia i przygotowanie

4.      Weryfikacja precyzji pipetowania

5.      Doświadczalne sprawdzenie czy „woda waży tyle, ile mierzy” – ważenie kropli

Dzień 2

 

Ekstrakcja- czy znamy ją tylko z chemii?

1.      Na czym polega ekstrakcja- wprowadzenie

2.      Metody ekstrakcji DNA

3.      Stosowane odczynniki podczas ekstrakcji kwasów nukleinowych i celowość ich zastosowania

4.      Przygotowanie materiału do ekstrakcji DNA

5.      Przeprowadzenie ekstrakcji DNA i uzyskanie kwasu nukleinowego

6.      Czy można DNA uzyskać w „domowym laboratorium”?

Dzień 3

 

Czy DNA można zobaczyć?

1.      Czym jest elektroforeza?

2.      Przygotowanie żelu agarozowego

3.      Rozdział próbek DNA/RNA z zastosowaniem elektroforezy agarozowej

4.      Wizualizacja wyników

Dzień 4

 

PCR – mała probówka, wielkie możliwości

1.      Wprowadzenie do techniki PCR

2.      Projektowanie badania z wykorzystaniem PCR

3.      Przygotowanie reakcji

4.      Co dalej z produktem PCR i gdzie wykorzystamy tą technikę?

Dzień 5

 

RFLP – każdy z nas jest inny

1.      Z czego wynika nasza różnorodność i jak ją można sprawdzić

2.      Elektroforeza produktów PCR-RFLP w żelu poliakrylamidowym

3.      Barwienie żelu solami srebra

4.      Analiza wyników

Deklaracja dostępności