Zajęcia realizowane w ramach: Blok 4

BLOK IV – Anatomia i Fizjologia

Nazwa jednostki

Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 

Dzień zajęć

Temat i szczegółowy plan zajęć

Dzień 1

ANATOMIA UKŁADU RUCHU

Omówienie podstawowych informacji dotyczących biernego
i czynnego układu ruchu.

Rozpoznawanie kości: czaszki, klatki piersiowej i miednicy, kości przedramienia i podudzia. Kościec stopy i ręki.

Rozpoznawanie mięśni utrzymujących postawę ciała oraz mięśni mimicznych. Budowa makroskopowa mięśni. Główne grupy mięśniowe.

Zajęcia z użyciem fantomów, plansz i zdjęć anatomicznych, schematów oraz modeli: szkieletu oraz kości.

Dzień 2

ANATOMIA I FIZJOLOGIA UKŁADU NERWOWEGO

Budowa mózgowia i obwodowego układu nerwowego. Zajęcia
z użyciem modeli mózgowia, narządów zmysłów oraz zdjęć
i schematów anatomicznych.

Badanie odruchów bezwarunkowych u człowieka.

Dzień 3

FIZJOLOGIA UKŁADU ODDECHOWEGO

Omówienie mechanizmu wentylacji oraz transportu gazów oddechowych we krwi.

Pomiar spirometryczny objętości i pojemności płuc, prezentacja wyników spirometrycznych w stanie zdrowia i choroby. Wpływ aktywności fizycznej i palenia papierosów na parametry oddechowe.

Pomiar saturacji, normy.

Pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu, wpływ palenia papierosów na zawartość tlenku węgla w organizmie.

Dzień 4

BILANS ENERGETYCZNY ORGANIZMU I JEGO ZABURZENIA

Metody oceny masy i składu ciała: BMI, masa ciała należna, analiza składu ciała metodą pomiaru bioelektrycznej impedancji
z zastosowaniem analizatora InBody.

Dzień 5

BUDOWA i FUNKCJA NARZĄDÓW ZMYSŁÓW

Zapoznanie się z budową oka i ucha z zastosowaniem modeli anatomicznych.

Ocena odbioru wrażeń węchowych z zastosowaniem olejków eterycznych

Ocena ostrości wzroku, badanie występowania daltonizmu

Ocena ostrości słuchu

 

Deklaracja dostępności