Zajęcia realizowane w ramach: Blok 7

BLOK VII – „Czy wiemy co jemy, czyli chemia żywności”

Nazwa jednostki

Zakład Nutrigenomiki i Bromatologii

Katedry Biologii Molekularnej

Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 

Dzień zajęć

Temat i szczegółowy plan zajęć

Dzień 1

 

„Soki owocowe – bomba antyoksydantów”

Uczestnicy zajęć wykonają różnymi metodami soki owocowe, które następnie zbadają organoleptycznie oraz określą zawartość polifenoli i potencjał antyoksydacyjny badanych próbek.  Wybierzemy „króla antyoksydantów” na podstawie uzyskanych wyników wskażemy, który z badanych soków  ma najlepsze właściwości prozdrowotne.

Oznaczenia:

- Oznaczanie zawartości polfenoli metodą Follina-Ciocalteau

- Oznaczanie potencjału antyoksydacyjnego metodą ABTS

- Ocena barwy w przestrzenie barw CIELab

 

Dzień 2

 

„Minerały w szklance wody”

Uczestnicy zajęć zbadają zawartość jonów wapnia i magnezu
w dostępnych na rynku wodach mineralnych oraz wodach leczniczych.

Oznaczenia:

- Oznaczanie zawartości jonów wapnia (metodą miareczkową)

- Oznaczanie zawartości jonów magnezu (metoda miareczkową)

- Oznaczanie zawartości jonów chlorkowych
i wodorowęglanowych

 

 

Dzień 3

 

„Ile jest cukru w cukrze, nie ! w miodzie ?”

Uczestnicy poznają rodzaje miodów oraz zbadają zawartość cukrów redukujących w różnych miodach

Oznaczenia:

- Przygotowanie roztworu roboczego miodu

- Oznaczanie zawartości cukrów redukujących (metoda miareczkowania na gorąco)

 

Dzień 4

 

„Pij mleko będziesz wielki – mleko w proszku dla niemowląt”

Uczestnicy zostaną zapoznani z  rodzajami mleka modyfikowanego oraz oznaczą kwasowość, zawartość laktozy oraz białka w mleku modyfikowanym.

Oznaczenia:

- Oznaczanie kwasowości metodą miareczkową

- Oznaczanie laktozy metodą refraktometryczną

- Oznaczanie białka metodą Kjeldhala

 

Dzień 5

 

„Na czym smażyć żeby się nie sparzyć”

Uczestnicy zajęć zbadają różne oleje przeznaczone do smażenia lub do stosowania na zimno lub jako suplementy diety.

Oznaczenia:

- Oznaczanie liczby kwasowej metodą miareczkową

- Oznaczanie liczby nadtlenkowej metodą miareczkową

- Oznaczanie stabilności oksydacyjnej Rancimat

 

Podsumowanie całego cyklu zajęć:

- Quiz „Czy wiemy co jemy”

Deklaracja dostępności