Zajęcia realizowane w ramach: Blok 9

BLOK IX - Biofarmacja

Nazwa jednostki

Katedra i Zakład Biofarmacji

Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 

 

Dzień zajęć

Temat i szczegółowy plan zajęć

Dzień 1

 

Oddziaływanie leków zobojętniających (Maalox, Gelatum)
z antybiotykiem – doksycykliną.

Dzień 2

 

Implantacyjne postaci leku ulegające biodegradacji w leczeniu
chorób przewlekłych.

1. Obecny stan wiedzy dotyczących polimerów biodegradowalnych stosowanych w technologii postaci leku.

2. Postać biodegradowalna jak sposób prowadzenia terapii.

3. Komercyjne produkty lecznicze.

4. Metody formulacji implantacyjnych biodegradowalnych postaci leku z uwzględnieniem ekstruzji, elektroprzędzenia
i druku 3D.

5. Otrzymywanie płatków i prętów polimerowych. 

Dzień 3

 

Oznaczanie stężenia białka serwatkowego w mleku krowim.

Oznaczanie stężenia białka serwatkowego w mleku o stężeniu tłuszczu 3,2% oraz 0,5%, po odtłuszczeniu i wytrąceniu kazeiny, przy użyciu błękitu brylantowego Coomassie G-250.

Dzień 4

.

 

Chemia jest piękna, a farmacja jeszcze piękniejsza. Zagadnienia:

1.   Uniwersalne wskaźniki pH domowej roboty.

2.   Pojęcie słabych kwasów i słabych zasad, proces hydrolizy
w chemii.

3.   Przepis na lemoniadę porcja na szklankę wody.

4.   Robimy własny atrament - nauka pisania.

5.   Jak wykryć skrobię?

6.   Czy skrobia rozpuszcza się w wodzie?

7.   Produkujemy własne wskaźniki chemiczne.

8.   Dlaczego mleko kwaśnieje. Dlaczego do produkcji sera nie możemy użyć mleka UHT. Jak zrobić ser?

Dzień 5

 

Metabolizm paracetamolu, czyli co dzieje się w organizmie
z popularnym lekiem.

Losy leku w organizmie (prelekcja)
Oznaczanie metabolitów paracetamolu (część laboratoryjna):
- test na zawartość siarczanów
- test na zawartość fenoli
- test na obecność glukuronidów

Deklaracja dostępności